Objektīvs, likumīgs un neatkarīgs viedoklis par kustamās mantas vērtību

# +371  28378306

Par mums

SIA GUPO ir uzņēmums, kas nodarbojas ar kustamās mantas vērtēšanu, sniedzot Jums objektīvu, likumīgu un neatkarīgu viedokli par kustamās mantas vērtību. Īpašuma vērtēšana tiek veikta saskaņā ar Latvijas Valsts Īpašuma vērtēšanas standartu LVS 401, metodiku un Starptautiskajiem vērtēšanas standartiem, kā arī citiem tiesību aktiem, tehniskajiem un metodiskajiem materiāliem, kas attiecas uz vērtējamo objektu.

Uzņēmums ar vairāk kā 10 gadu darba pieredzi veiks kvalitatīvu un ātru Jūsu kustamā īpašuma novērtējumu. Individuāla pieeja problēmjautājumu risināšanā un pasūtījumu apmaksā. Esam pieejami visu nedēļu un visā Latvijā.

Veicam sertificētu kustamās mantas vērtēšanu

 • Kredīta vai līzinga noformēšanai
 • Pirkšanas vai pārdošanas darījumam
 • Mantojuma dokumentu noformēšanai
 • Tiesu darbiem
 • Īpašuma pārdošanai izsolē
 • Īpašuma novērtēšanu valsts institūcijas vajadzībām
 • Īpašuma apdrošināšanai
 • Finanšu un grāmatvedibas dokumentu atskaitēm
 • Īpašuma novērtēšanu Latvijas Uzņēmumu reģistram (ieguldīšanai pamatkapitālā)
 • Īpašuma vērtības noteikšana pasūtītāja vajadzībām
 • Citos gadījumos, kuros nepieciešams objektīvs kustamās mantas vērtējums

Vērtējamie objekti

#
Transportlīdzekļi
#
Lauksaimniecības un speciālā tehnika
#
Industriālā tehnika
#
Biroja un sadzīves tehnika
#
Tehnoloģiskās iekārtās un līnijas
#
Instrumenti, preču krājumi un apgrozāmie līdzekļi
#
Utilizējami īpašumi u.c.

Partneri

#
#
#
#
#
#
#
#